Cursus Aanbod

(Herhaling) Bedrijfshulpverlening (BHV)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Volgens de wet dient een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) altijd in staat te zijn om binnen enkele minuten adequaat op te treden bij een ongeval of brand. Die taak geldt tot het moment waarop professionele externe instanties de hulpverlening overnemen. Tijdens deze opleiding komt de basis van de bedrijfshulpverlening aan bod, inclusief een opleiding Automatische Externe Defibrillator (AED). Een opleiding AED is erg belangrijk. Wekelijks krijgen namelijk 200 mensen een hartaanval. Met een AED apparaat heeft men meer kans om te overleven. Een AED apparaat is een belangrijk toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand en heeft als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Communicatie en leidinggeven voor voorlieden

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Voorlieden zijn vaak van onderop doorgegroeid. Goede vaklieden die vanuit hun ervaring leidinggeven. Bovendien werken ze vaak mee met hun medewerkers. Door deze training worden de communicatieve en leidinggevende eigenschappen verder ontwikkeld.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Herkennen van asbest

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers kunnen asbestverdachte materialen herkennen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Product en techniek

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers informeren en trainen hoe om te gaan met producten, machines of gereedschappen, productie- of werkmethodes.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

PUR (Polyurethaan)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Polyurethaan wordt in de bouw veel toegepast als isolatie, vulmiddel, lijm en montageschuim. Polyurethaan ontstaat door verschillende stoffen met elkaar te laten reageren. Deze stoffen, onder andere diisocyanaten en polyolen, kunnen gevaar opleveren voor de gezondheid. Afhankelijk van het gewenste eindproduct, kunnen er ook verschillende andere bestanddelen toegevoegd worden aan de reactie, zoals katalysatoren, schuimmiddelen en eventueel vlamvertragers. Volledig uitgereageerd Polyurethaan (PUR) bevat geen diisocyanaten en polyolen meer. Tijdens de cursus leer je alles over de gevaren van blootstelling aan PUR en welke maatregelen je moet nemen om gezondheidsschade te voorkomen?

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Rijbewijs E achter B (aanhangwagen rijbewijs)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers leren op de juiste wijze een auto met aanhangwagen te besturen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
E/B rijbewijs, na behalen van het examen. 1 of 2 dagen (afhankelijk van de voorkennis). Made

VCA-BASIS/ VOL

arrow_drop_down

Doel van de cursus

VCA is een algemeen vormende cursus met betrekking tot de veiligheidswetgeving. Deze cursus bereidt voor op het examen VCA BASIS of VCA VOL. Vanaf 1 januari 2000 is het bezit van het certificaat Veiligheid verplicht voor alle operationele en leidinggevende medewerkers in bedrijven, die zijn gecertificeerd of het voornemen hebben te gaan certificeren volgens de VCA-norm.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Digitaal diploma en pasje VCA , 10 jaar geldig 1 dag BouwSchool Breda

Veilig werken met de autolaadkraan

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn in staat om veilig te werken met de autolaadkraan. Zij zijn aantoonbaar geïnstrueerd in het kader van de Arbo wetgeving. Deze cursus voldoet aan de richtlijn vakbekwaamheid vrachtwagenchauffeurs en Code 95.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Veilig werken met de heftruck, verreiker of reachtruck

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op in mogelijkheden en beperkingen van de machines om zo op een veilige en verantwoorde wijze hiermee te kunnen werken.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Werken met de hoogwerker

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Gebruikers van een hoogwerker kennis en praktijk ervaring verschaffen in de mogelijkheden en beperkingen van de hoogwerker, zodat zij deze op een veilige wijze kunnen gebruiken.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda



Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Het vakkundig aanbrengen en herstellen van inbraakwerend hang- en sluitwerk, tevens het voorkomen van schade tijdens forceren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Aanbrengen van bevestigingsmaterialen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers kunnen prefab bouwdelen bevestigen en de ondergrond op geschiktheid beoordelen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Active House

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Leren bewust hoe gebouwen op een duurzame manier kunnen worden gebouwd/ gerenoveerd met behoud van een comfortabel binnenklimaat met veel daglicht en natuurlijke ventilatie.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Asfaltkennis (GWW)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Basis Elektra

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Beschikken over de basiskennis- en vaardigheden voor kleine huisinstallaties.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Basiscursus Total Station

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers zijn bekend met de basisprincipes van het maatvoeren met een Total Station.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Basistraining houtbewerkingmachines

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers beschikken over basiskennis om zelfstandig eenvoudige houtbewerkingen uit te voeren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Bestratingwerken

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers zijn in staat eenvoudige steen- en tegelbestratingen aan te leggen en herstelwerkzaamheden te verrichten.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Betontechnieken

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers krijgen in deze praktijkgerichte cursus inzicht in de werkzaamheden en eisen rond bekistingen en de kwaliteit van beton.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Biobased Bouwen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Het gebrek aan grondstoffen gaat in de nabije toekomst een grote uitdaging worden. Een oplossing is Biobased Bouwen. Dat betekent dat we gebruik moeten maken van grondstoffen uit hergroeibare bronnen. In deze training wordt ingegaan op de eigenschappen van biobased materialen tijdens de verwerking en in zijn toepassing. De positieve eigenschappen m.b.t. isoleren, binnenklimaat, comfort en gezondheid. De deelnemers leren de meerwaarde en voordelen van Biobased Bouwen over te brengen aan zijn opdrachtgevers.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Bouwlood Toepassen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn op de hoogte van de hedendaagse verwerkingstechnieken van bouwlood en beschikken over vaardigheden om bouwloodsconstructies te maken.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname Certificaat van deelname BouwSchool Breda

Brandwerend Bouwen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over elementaire kennis en vaardigheden op het gebied van brandwerend bouwen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Dak- en gevelrenovatie

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Zorgen dat de deelnemers zich meer bewust worden van de renovatiemogelijkheden van het dak en de gevel. Met de kennis kunnen de deelnemers zich als specialist in de markt zetten als het gaat om dak- en gevelrenovatie. De training combineert de thema’s Leren en Zien.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Diagonaal Tegelwerk

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers kunnen diagonaal tegelwerk voor wand en vloer uitzetten en aanbrengen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Economische Machine Bediening

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over kennis en vaardigheden om efficiënt en zuinig om te gaan met brandstofverbruik en CO2 uitstoot.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Efficiënt werken met de 10-ton meterkraan

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om efficiënt te werken met een 10-ton meterkraan.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Elementaire Bouwkunde

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Inzicht in het bouwproces, de structuur en werking van de verschillende onderdelen van bouwbedrijven, aanverwante organisaties en het bouwproces.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Energieneutraal (Ver)Bouwen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Inzage is de essentie van Energieneutraal Bouwen. Energieneutraal Bouwen heeft de toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal in 2020. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. Zeer energiezuinig en energieneutraal (ver)bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw. Ook bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen belangrijke voordelen op. Woningen en gebouwen kunnen de concurrentie weer aan en de huisvestingskosten blijven betaalbaar voor de gebruiker. Er wordt ingegaan op alle aspecten van bouwen, zowel op bouwmateriaal en installaties.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Goed en deugdelijk bouwen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot goed en deugdelijk bouwen rekening houdend met de geldende regels.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Goed gebruik materiaal

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Aan het einde van de cursus zijn deelnemers op de hoogte van relevante nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van materialen en verwerkingstechnieken.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Graafschade Preventie (GWW)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn op de hoogte van de regels en normen van het zorgvuldig graven en kunnen deze regels toepassen in de praktijk. Schade wordt daardoor tot een minimum beperkt. Wanneer toch schade ontstaat, kan de werkgever aantonen (b.v. aan een verzekeringsmaatschappij) dat medewerkers aantoonbaar zijn geïnstrueerd. Deelnemers zijn ook aantoonbaar geïnstrueerd in het kader van de Arbo wetgeving.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Herkennen en oplossen van problemen bij tegelwerken

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers leren omgaan met eenvoudige hulpmiddelen ter herkenning van knelpunten bij het aanbrengen van wand- en vloertegels en het aandragen van oplossingen hiervoor.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Herkennen en voorkomen van bouwfouten

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Het vergroten van de bouwtechnische kennis door aandacht voor veel voorkomende bouwfouten en probleemsituaties.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Hijsen met grondverzetmachines

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers kunnen hijswerkzaamheden uitvoeren in het grondverzet. Zij zijn aantoonbaar geïnstrueerd in het kader van de Arbo wetgeving.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Hijsveiligheid

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers leren om op een veilige manier te werken in de omgeving van een kraan. Ze zijn aantoonbaar geïnstrueerd in het kader van de Arbo wetgeving.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Houtrotrenovatie

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Inzicht in kenmerken en eigenschappen van houtrot en het kunnen repareren hiervan.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Installatietechniek

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Beschikken na afloop van de cursus over voldoende kennis en vaardigheden ten aanzien van vooraf afgesproken onderwerpen over installatiewerk.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 3 dagen BouwSchool Breda

Keuren van arbeidsmiddelen (elektrisch en klimmaterieel)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemer is in staat zelfstandig elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN-EN 50110/NEN 3140 te keuren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Kwaliteit van timmerwerk

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn na afloop bekend met KVT (Kwaliteit van Timmerwerk) en kunnen KVT toepassen in de praktijk. Deelnemers hebben na afloop inzicht in het belang van KVT binnen het bedrijf.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Luchtdicht bouwen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn na de cursus bekend met de principes van luchtdicht bouwen en kunnen dit toepassen in de praktijk.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Maatvoeren en uitzetten

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers kunnen de principes van maatvoeren en uitzetten en kunnen werken met een waterpastoestel, laser, en/of theodoliet.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Maatvoeren en uitzetten voor de GWW

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Het werken met een behulp van jalons, laser, waterpasinstrument, pentagonprisma en bogenspiegel.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 3 dagen BouwSchool Breda

Metselwerk met doorstrijk en dunbedmortel

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Vaardigheidsniveau van de deelnemers verhogen, ontbrekende vaardigheden aanleren of het bestaande vaardigheidsniveau verbreden.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Montagetechnieken gemengde constructies

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Verhogen van de kwaliteit van het bouwwerk door vakkundige plaatsing van verschillende soorten prefab (beton en houtskeletbouw) elementen in dezelfde constructie.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Na-isoleren

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Na afloop beschikken de deelnemers over kennis en vaardigheden om op de juiste wijze na-isolatie toe te passen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Ondergronden voor tegelwerk

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om ondergronden voor te bereiden op tegelwerk.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Openingstechnieken (schadebeperkend openen van ramen en deuren)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

In deze cursus leren de cursisten enkele methoden hoe ze deuren en ramen nagenoeg schadevrij kunnen openen. Daarbij maken ze ook kennis met alle soorten speciaal openingsgereedschap, de verschillende typen sloten met of zonder politiekeurmerk. Speciale aandacht wordt geschonken aan het openen van kunststof ramen en deuren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Opleiding Meewerkend/ Assistent Uitvoerder B&U

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Klaar voor meer uitdaging? Tijdens de opleiding Meewerkend/ Assistent Uitvoerder word je opgeleid als meewerkend assistent uitvoerder. De meewerkend/ assistent uitvoerder leert bij onderhouds-, renovatie-, verbouw- en nieuwbouwprojecten uitvoeren en begeleiden als meewerkend assistent uitvoerder in de B&U.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Diploma Start 11 oktober 2018 van 13:00 uur tot 20:30 uur (incl. koffie, thee en een warme maaltijd) BouwSchool Breda

Passief huis

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers worden zich meer bewust van het concept passiefhuis en alle details waar men op dit gebied rekening mee dient te houden als het gaat om duurzaam bouwen. Met de verkregen kennis van deze training wordt het voor de deelnemers mogelijk om passiefhuis te bouwen. De training combineert de thema’s Leren en Zien.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Praktijk voor onderhoudsmedewerkers

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Het vergroten van technische kennis op het gebied van loodgieter, basis elektra, tegelzetten, stukadoren, timmeren, kitten en schilderen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname Elke clustergroep duurt 2 dagen BouwSchool Breda

Praktijk voor renovatie- en onderhoudsmedewerkers

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Het vergroten van technische kennis op het gebied van elektra, sanitair- en installatietechnische zaken.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Praktijkinstructie Beton

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus beschikken deelnemers over voldoende basiskennis en vaardigheden op het gebied van beton.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 3 dagen BouwSchool Breda

Praktijkinstructie Metselen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus beschikken deelnemers over voldoende basiskennis en vaardigheden op het gebied van metselen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Praktijkinstructie Stukadoren

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus beschikken deelnemers over basiskennis en vaardigheden op het gebied van stukadoren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Praktijkinstructie Timmeren

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus beschikken deelnemers over voldoende basiskennis en vaardigheden op het gebied van timmeren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Praktijktraining Geluidsisolatie

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over basiskennis van geluidsisolatie.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Praktijktraining isolatiematerialen toepassen in de bouw

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn in staat isolatiematerialen in verschillende situaties goed aan te brengen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Praktijktraining isolatietechnieken

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over kennis en vaardigheden van de hedendaagse isolatietechnieken en materialen. Ook zijn ze bekend met de gevolgen fouten bij isoleren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Praktijktraining Machinaal straten

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Aan het einde van de cursus kunnen deelnemers machinaal straten. Zij beschikken over voldoende vaardigheden voor omsluitelementen, betontegels en straatstenen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Product en techniek

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers informeren en trainen hoe om te gaan met producten, machines of gereedschappen, productie- of werkmethodes.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Restaureren: Mannen van steen en staal

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers weten wat restauratie specifiek anders maakt dan nieuwbouw. Ook weten de deelnemers het verschil tussen ‘restauratie’ door een constructiebedrijf en een ambachtelijke restauratie.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Richtlijn steigers

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers zijn op de hoogte van alle ins en outs van de Richtlijn Steigers.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Rijbewijs E achter B (aanhangwagen rijbewijs)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers leren op de juiste wijze een auto met aanhangwagen te besturen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
E/B rijbewijs, na behalen van het examen. 1 of 2 dagen (afhankelijk van de voorkennis). Made

Stellen en monteren van prefab elementen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor het stellen en monteren van prefab elementen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Tekening lezen voor bouwplaatspersoneel

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om meetfouten vanwege het onjuist lezen en niet onderkennen van fouten in de tekening te voorkomen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Toezichthouder steigergebruik

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Leren bewust hoe gebouwen op een duurzame manier kunnen worden gebouwd/ gerenoveerd met behoud van een comfortabel binnenklimaat met veel daglicht en natuurlijke ventilatie.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Total Station voor gevorderden

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn na afloop in staat om het instrument te bedienen en beschikken over kennis om fouten te voorkomen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Uitbloeiing, vergrauwing en verkleuring

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers zijn in staat om esthetische verschijnselen als uitbloeiingen, vergrauwingen en verkleuringen op gevels en metselwerk te behandelen en/of voorkomen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen, ook mogelijk in 1 of 3 dagen BouwSchool Breda

Veilig werken met de heftruck, verreiker of reachtruck

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op in mogelijkheden en beperkingen van de machines om zo op een veilige en verantwoorde wijze hiermee te kunnen werken.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Veilig werken met kabels en leidingen (GWW)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat kabels en leidingen te lokaliseren en op te sporen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Veiligheid in de werkplaats en op de bouwplaats

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Het bevorderen van veilig werken (met machines) in de bouw.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Veiligheidscertificaat bedienend materieel (VC-BM) (GWW)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn in staat veilig te werken met en bij de graafmachine.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 4 dagen BouwSchool Breda

Verwerken van gevelbekleding

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers kunnen op een juiste wijze verschillende soorten gevelbekleding aanbrengen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Verwerken van kitten

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers dienen na de cursus voor hun functioneren noodzakelijke hoeveelheid kennis en vaardigheid te hebben opgedaan ten aanzien van kitten en kitverwerking.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Voorbereidende werkzaamheden bij asfalteringen (GWW)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers zijn in staat om de juiste voorbereidende werkzaamheden te treffen bij asfaltering.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Voorkomen van Bouwfouten - Module: binnenafwerkingen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers leren het voorkomen van bouwfouten bij verschillende soorten binnenafwerking.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Voorkomen van Bouwfouten - Module: dakwerk

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers leren het voorkomen van bij verschillende soorten dakconstructies.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Voorkomen van Bouwfouten - Module: funderingen en vloeren

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers leren het voorkomen van bouwfouten bij bij het realiseren van funderingen en vloeren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Voorkomen van Bouwfouten - Module: gevels

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers leren het voorkomen van bouwfouten bij het realiseren van verschillende soorten gevels.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Voorkomen van Bouwfouten - Module: voorkomen van opleverpunten

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Het vergroten van de kwaliteit bij de oplevering door opleverpunten voortijdig te herkennen en voorkomen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Waterdichte aansluitingen met/ zonder loodvervangers

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Verhogen van de kennis en kunde van de deelnemer op het gebied van bouwkundige details m.b.t. diverse aansluitingen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Werken met bouwliften

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat om bouwliften logisch te plaatsen en goed en veilig te gebruiken. Zij zijn aantoonbaar geïnstrueerd in het kader van de Arbo wetgeving.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Werken met de hoogwerker

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Gebruikers van een hoogwerker kennis en praktijk ervaring verschaffen in de mogelijkheden en beperkingen van de hoogwerker, zodat zij deze op een veilige wijze kunnen gebruiken.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Werken met een klimbekisting

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn na afloop in staat om op de juiste wijze met klimbekisting om te gaan.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 4 dagen BouwSchool Breda

Werken met een minigraver (GWW)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat een minigraver veilig te bedienen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda



Basis communicatieve vaardigheden op de bouwplaats

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Het bouwvak berust op samenwerking, met name op de bouwplaats. Slechte communicatie is veel vaker de oorzaak van bouwfouten, faalkosten en inefficiënt werken dan wordt aangenomen. Deelnemers begrijpen na afloop van deze training het belang van goede communicatie verbeteren hun eigen communicatieve vaardigheden.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Begeleidend vakkracht

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn beter op de hoogte van de opleiding van een leerling en de begeleiding die een leerling nodig heeft.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Bouwrecht

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus beschikken deelnemers over kennis met betrekking tot de volgende onderwerpen: Bouwrecht in het Burgelijk Wetboek, UAV 2012, bijzondere contractvormen en UAV-GC 2005.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 3 dagen BouwSchool Breda

Communicatie en leidinggeven voor voorlieden

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Voorlieden zijn vaak van onderop doorgegroeid. Goede vaklieden die vanuit hun ervaring leidinggeven. Bovendien werken ze vaak mee met hun medewerkers. Door deze training worden de communicatieve en leidinggevende eigenschappen verder ontwikkeld.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Competentie gericht leren voor leermeesters

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om leerlingen te begeleiden in het kader van competentiegericht leren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Doelgericht onderhandelen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Goed communiceren en onderhandelen zijn voor een inkoper in de bouw onmisbare vaardigheden. In deze basistraining onderhandelen worden deelnemers getraind in het effectief communiceren en doelgericht onderhandelen. Door het volgen van deze training vergroot de deelnemer zijn onderhandelingsvaardigheden sterk. De rollenspellen en opdrachten hebben betrekking op realistische praktijksituaties.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Hoe verkoop ik duurzaamheid?

arrow_drop_down

Doel van de cursus

en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat doet het er toe, wanneer ben ik onderscheidend, maar bovenal, hoe communiceer ik mijn meerwaarde en zet ik dit om in profit.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

LEAN bouwen voor bouwplaatspersoneel

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn op de hoogte van de principes van LEAN bouwen en zijn zich bewust van hun eigen rol in het proces.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

LEAN bouwen voor management

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn bekend met de principes van LEAN bouwen en kunnen de link maken naar de dagelijkse praktijk van het bouwbedrijf.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Omgaan met bewoners

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn zich bewust van hun gedrag tegenover bewoners en beschikken ze over de juiste vaardigheden om op een professionele manier met bewoners om te gaan.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Professioneel inkopen in de bouw

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn in staat om zo efficiënt mogelijk in te kopen, waarbij een bewuste keuze voor prijs/kwaliteit verhouding wordt gemaakt. De deelnemer beschikt over concrete tools en technieken om het inkoopproces te optimaliseren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Publiek bouwrecht

arrow_drop_down

Doel van de cursus

“U wilt direct beginnen met de bouw. De omwonenden doen alles eraan om de omgevingsvergunning te vernietigen. Zolang niet de gehele gerechtelijke procedure van meer dan twee jaar is doorlopen, bouwt u op eigen risico.” Herkent u dit? Bouwschool Breda heeft in samenwerking met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten de bedrijfscursus ‘Publiek bouwrecht’ opgezet bedoeld voor projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders en directieleden van bedrijven. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten heeft met acht specialisten civiel bouwrecht, aanbestedingsrecht en publiek bouwrecht de expertise in huis om al uw vastgoedvragen te beantwoorden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen Boudewijn Baan, Dimitri Kochx en Peter de Haan tijdens de cursus tips en tricks geven om zonder hinder van de bouwregelgeving de vereiste vergunningen te verkrijgen om te bouwen. Voorkom te moeten zeggen: “Met kleine aanpassingen van het bouwplan was de bouw al jaren geleden afgerond.”

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 3 dagen BouwSchool Breda

Training persoonlijke effectiviteit

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers hebben na afloop meer inzicht in eigen handelen en gedrag en beschikken over handvatten om effectiever te werken.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Training samenwerken

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers hebben inzicht in hun eigen gedrag t.a.v. samenwerking. Zij zijn in staat om de samenwerking met collega's en hun houding in het bedrijf te verbeteren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Vervolg Online Cursus WKB

arrow_drop_down

Doel van de cursus

“In de Cobouw heeft u gelezen dat er de laatste tijd allerlei ontwikkelingen zijn rond de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. U wilt overzichtelijke informatie over hoe u zich hierop het beste kunt voorbereiden en hoeveel tijd u nog heeft.” Herkent u dit? Bouwschool Breda geeft in samenwerking met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten de kosteloze online cursus ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ voor projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders en directieleden van bedrijven.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
90 minuten Thuis of op het werk

Werken met UAV-GC

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus beschikken deelnemers over kennis met betrekking tot UAV-GC.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag Bouw en Techniek Centrum Breda

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

“In de Cobouw heeft u gelezen dat de Eerste Kamer een beladen, historische bouwwet heeft aangenomen die enorme gevolgen heeft voor de gehele bouwsector. U wilt weten wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf, maar kunt die informatie nergens overzichtelijk vinden.” Herkent u dit? Bouwschool Breda heeft in samenwerking met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten de bedrijfscursus ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ opgezet bedoeld voor projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders en directieleden van bedrijven. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten heeft met acht specialisten civiel bouwrecht, aanbestedingsrecht en publiek bouwrecht de expertise in huis om al uw vastgoedvragen te beantwoorden. De bouwwet houdt een verzwaring in van de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van aannemers. De verborgen gebreken-regeling verdwijnt. Ook toetst de gemeente een omgevingsvergunning niet meer aan het Bouwbesluit 2012. In de plaats daarvan houdt een private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht. De kwaliteitsborger moet verklaren dat het gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit 2012 voldoet. Zonder die verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. Dit met alle gevolgen van dien … Aan de hand van voorbeelden zullen mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Judith Vermeeren tijdens de cursus tips geven waardoor met aanpassing van de bedrijfsvoering u geen hinder ondervindt van deze wet. En uw concurrenten achter zich laat. Voorkom te moeten zeggen: “Met kleine aanpassingen van onze bedrijfsvoering hadden we minder controles van de externe kwaliteitsborger en bleven aansprakelijkstellingen uit.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 halve dag BouwSchool Breda



Bouwbesluit op de bouwplaats

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers kunnen aan het einde van de cursus het bouwbesluit en relevante bouwregelgeving koppelen aan praktijksituaties.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Deskundig leidinggevende projecten - DLP

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers kunnen omgaan met aspecten van het werken in of met verontreinigde grond conform CROW publicatie 132.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 3 dagen BouwSchool Breda

Herkennen van asbest

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers kunnen asbestverdachte materialen herkennen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Werken in of met verontreinigde grond

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn bekend met de risico's, veiligheidsklassen, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. die te maken hebben met werken in verontreinigde grond.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda



Basiscursus BIM voor kaderpersoneel

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers hebben inzicht in de diverse BIM aspecten en begrippen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
​Certificaat van deelname​ 1 dag BouwSchool Breda

Basiscursus Revit Architecture

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers kunnen werken met Revit Architecture.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 5 dagen BouwSchool Breda

Computervaardigheden

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over de basisvaardigheden in het vooraf afgesproken softwarepakket.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Duurzame inzetbaarheid

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn zich bewust van de noodzaak en de invloed die zij hebben op een leven lange inzetbaarheid.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Effectief leidinggeven op de bouwplaats

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn in staat om effectiever leiding te geven op de bouwplaats.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Effectiviteit en kwaliteit door eigen inzicht en inspanning

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over voldoende handvatten om effectiever en kwalitatief hoogwaardiger werk te leveren. Resultaat is dat doelgerichter gewerkt wordt met behoud van werkvreugde.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Office trainingen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over de basisvaardigheden in het vooraf afgesproken softwarepakket.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname Op elk gewenst moment en locatie kan de training worden gevolgd. Thuis of op het werk



(Herhaling) Bedrijfshulpverlening (BHV)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Volgens de wet dient een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) altijd in staat te zijn om binnen enkele minuten adequaat op te treden bij een ongeval of brand. Die taak geldt tot het moment waarop professionele externe instanties de hulpverlening overnemen. Tijdens deze opleiding komt de basis van de bedrijfshulpverlening aan bod, inclusief een opleiding Automatische Externe Defibrillator (AED). Een opleiding AED is erg belangrijk. Wekelijks krijgen namelijk 200 mensen een hartaanval. Met een AED apparaat heeft men meer kans om te overleven. Een AED apparaat is een belangrijk toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand en heeft als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Bedrijfshulpverlening deelcertificaat kleine blusmiddelen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Na de training is de deelnemer in staat om op verantwoorde wijze te handelen in geval van een beginnende brand.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Herhaling bedrijfshulpverlening, incl. EHBO

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Om het certificaat BHV en EHBO- diploma in stand te houden dient de cursist één maal per jaar een herhalingscursus van twee dagen te volgen. Dit is de meest complete variant en daardoor sterk aan te raden gezien de aard van de werkzaamheden op de (bouw)werkplaats. De cursist is na goed gevolg van de training volledig EHBO-er en BHV-er.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 2 dagen BouwSchool Breda

Herhaling EHBO

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemer leert om op verantwoorde wijze schadebeperkende en eerste hulp handelingen te verrichten.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Opleiding EHBO, incl. bedrijfshulpverlening

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Op een snelle en juiste manier eerste hulp verlenen kan van levensbelang zijn. EHBO gaat daarbij verder dan BHV. Dit is de meest complete variant en daardoor sterk aan te raden. De deelnemer is na goed gevolg van de training volledig EHBO-er en BHV-er.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 4 dagen BouwSchool Breda

PUR (Polyurethaan)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Polyurethaan wordt in de bouw veel toegepast als isolatie, vulmiddel, lijm en montageschuim. Polyurethaan ontstaat door verschillende stoffen met elkaar te laten reageren. Deze stoffen, onder andere diisocyanaten en polyolen, kunnen gevaar opleveren voor de gezondheid. Afhankelijk van het gewenste eindproduct, kunnen er ook verschillende andere bestanddelen toegevoegd worden aan de reactie, zoals katalysatoren, schuimmiddelen en eventueel vlamvertragers. Volledig uitgereageerd Polyurethaan (PUR) bevat geen diisocyanaten en polyolen meer. Tijdens de cursus leer je alles over de gevaren van blootstelling aan PUR en welke maatregelen je moet nemen om gezondheidsschade te voorkomen?

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

VCA-BASIS/ VOL

arrow_drop_down

Doel van de cursus

VCA is een algemeen vormende cursus met betrekking tot de veiligheidswetgeving. Deze cursus bereidt voor op het examen VCA BASIS of VCA VOL. Vanaf 1 januari 2000 is het bezit van het certificaat Veiligheid verplicht voor alle operationele en leidinggevende medewerkers in bedrijven, die zijn gecertificeerd of het voornemen hebben te gaan certificeren volgens de VCA-norm.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Digitaal diploma en pasje VCA , 10 jaar geldig 1 dag BouwSchool Breda

Verantwoord ruggebruik

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn bewust van de noodzaak van veilig ruggebruik ter preventie van gezondheids- en verzuimschade. Zij beschikken over een aantal basisvaardigheden om rugproblemen te voorkomen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda



Bijscholing TCVT: Bewust en veilig omgaan met hijsgereedschap en hijsmiddelen

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers beschikken over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van techniek en veiligheid over vooraf afgesproken onderwerpen. Machinisten die in bezit zijn van een TCVT-certificaat zijn verplicht in een periode van vijf jaar minimaal 2 dagen bijscholing te volgen bij een erkend instituut. Deze cursus voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname Registratie TCVT Optioneel: registratie code ’95 richtlijn: vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs. 1 dag BouwSchool Breda

Het nieuwe rijden

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Verbeteren van de rijvaardigheden m.b.t. het nieuwe rijden met als doel brandstofbesparing.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Machinist autolaadkraan met hijsfunctie (applicatie)

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Na afloop van de training beschikken deelnemers over voldoende kennis en vaardigheden om de kraan op te stellen, de stabiliteit te waarborgen, de stabiliteit en belastbaarheid van de kraan en de werking van het hydraulisch systeem.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 4 dagen BouwSchool Breda

Mobiele torenkraan opbouw

arrow_drop_down

Doel van de cursus

De deelnemers hebben de benodigde kennis voor de opbouw en opstelling van een mobiele torenkraan.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Praktijktraining lading zekeren

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn in staat om een lading op de juiste wijze te zekeren.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda

Veilig werken met de autolaadkraan

arrow_drop_down

Doel van de cursus

Deelnemers zijn in staat om veilig te werken met de autolaadkraan. Zij zijn aantoonbaar geïnstrueerd in het kader van de Arbo wetgeving. Deze cursus voldoet aan de richtlijn vakbekwaamheid vrachtwagenchauffeurs en Code 95.

Resultaat Cursusduur Locatie cursus
Certificaat van deelname 1 dag BouwSchool Breda