Bouw & Techniek Centrum Breda

Het Bouw en Techniek Centrum Breda is een gelijkwaardige samenwerking tussen enerzijds de partners: BouwSchool Breda Opleidingen B.V. (opleidingsbedrijf bouw), Inframensen Zuid (opleidingsbedrijf Infra) en Schildersvakopleiding Breda (opleidingsbedrijf schilderen) en anderzijds Curio (onderdeel van ROC West-Brabant).

De hoofdingang van het Bouw en Techniek Centrum Breda

Bouw en Techniek Centrum Breda

Middels een intensieve samenwerking en gebruik te maken van elkaars expertise, vormen wij een unieke opleidingslocatie voor bouw en techniek. Het Bouw en Techniek Centrum Breda brengt opleidingen voor de gebouwde omgeving samen om leerlingen, zij-instromers en werknemers een prachtig perspectief in de bouw- en technieksector aan te bieden.

Door het Bouw en Techniek Centrum Breda zijn we samen in staat voldoende goed opgeleide vakmensen en weerbare leerlingen af te leveren aan het regionale bedrijfsleven in de gebouwde omgeving en de maatschappij. BouwSchool Breda, Infra Mensen Zuid, Schildersvakopleiding Breda en Curio bundelen samen haar krachten sinds 2015. Tevens is dit centrum een ontmoetingsplek waar optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis en innovatie.