Opleiding EHBO, incl. bedrijfshulpverlening

Doel van de cursus
Op een snelle en juiste manier eerste hulp verlenen kan van levensbelang zijn. EHBO gaat daarbij verder dan BHV. Dit is de meest complete variant en daardoor sterk aan te raden. De deelnemer is na goed gevolg van de training volledig EHBO-er en BHV-er.

Inhoud van de cursus
In de cursus worden de volgende zaken behandeld:
1. Belangrijke punten van Eerste Hulp.
2. Benadering slachtoffer: bewustzijn/ademhaling.
3. Noodgreepmethode toepassen (o.a. stabiele zijligging, Heimlich).
4. Noodvervoersgreep.
5. Verbandtrommel.
6. Menselijk lichaam.
7. Reanimeren.
8. Opleiding AED.
9. Diverse verwondingen herkennen, technieken en middelen toepassen.
10. Bedrijfsnoodplan en ontruimen. • Kleine blusmiddelen.

Resultaat
Certificaat van deelname

Cursusduur
4 dagen

Locatie van de cursus
BouwSchool Breda

Cursusprijs onder voorbehoud
Prijs op aanvraag

Aanmelden bij
BouwSchool Breda Training & Coaching B.V.
Biesdonkweg 31
4826 KS Breda
T: 076-5306060
E: training@bouwschoolbreda.nl