Leerbedrijven

BouwSchool Breda biedt praktijkgerichte en professionele werkomgevingen aan bij erkende leerbedrijven in de bouwsector. De leerlingen worden opgeleid tot timmerman, metselaar, tegelzetter of leidinggevende in de bouw binnen verschillende niveaus bij BouwSchool Breda. Het opleiden van leerlingen bij uw bedrijf vindt plaats op een reguliere bouwplaats of leerling-bouwplaats. Voor hen een kruiwagen naar hun toekomst, voor u een goed fundament voor uw lerende onderneming! Voor het verkrijgen van een erkenning moet de leerling-bouwplaats aan enkele criteria voldoen. Deze criteria willen wij graag door middel van een persoonlijk gesprek met u bespreken. Neem direct contact op met opleidingscoördinatoren Stefan Backx of Pascal Brok voor meer informatie!

Erkende leerbedrijven

Werkplaats van BouwSchool Breda

Bedrijven

BouwSchool Breda is het regionaal opleidingsbedrijf voor praktijkscholing van voornamelijk jonge bouwvakkers. Voor u als leerbedrijf brengt een samenwerking met BouwSchool Breda een groot aantal voordelen met zich mee:
1. Het inlenen van leerlingen is voor u zonder risico’s, zij zijn namelijk in dienst bij BouwSchool Breda.
2. Ziekte en verzuimdagen hebben voor u geen financiële consequenties.
3. Begeleiding en salarisadministratie van leerlingen wordt door BouwSchool Breda verzorgd.
4. BouwSchool Breda ondersteunt de leermeester bij het opleiden van de leerling.
5. Door het inzetten van leerlingen, kunt u de jonge werknemers zelf vormen.
6. Het biedt u de mogelijkheid om de leerling na afronding van zijn opleiding in dienst te nemen.

Erkend leerbedrijf

Om een leerling te kunnen opleiden bent u verplicht in het bezit te zijn van een erkenning als leerbedrijf. Deze erkenning wordt verzorgd door het SBB. Hiervoor moet er binnen uw bedrijf voldoende opgeleide leermeesters aanwezig zijn, die tevens de nascholingscursus volgen. Per discipline waarin u leerlingen opleidt moet er een erkende leermeester aanwezig zijn.

Indien u er voor kiest om een leerling van BouwSchool Breda in te lenen, dan worden alleen de gewerkte uren door BouwSchool Breda in rekening gebracht. Daarbij geldt dat de leerling de normale arbeidsuren werkt. De facturatie vindt wekelijks plaats aan de hand van urenbrieven of app, die de leerling in moet vullen en door de leermeester of een andere medewerker van uw bedrijf voor akkoord moet ondertekenen. BouwSchool Breda biedt de gelegenheid tot automatische incasso wat u het voordeel van een betalingskorting oplevert. Inlenen van leerlingen gebeurt conform de Algemene Voorwaarden/ Raamovereenkomst en de actuele inleentarieven.

Onze opleidingsbedrijven

BouwSchool Breda Opleidingen B.V. kent twee soorten opleidingsbedrijven:
- Lidbedrijven en deelnemende bedrijven.
- Lid bedrijven zijn erkende bedrijven die tevens lid zijn van Bouwend Nederland. Daarnaast hebben we de deelnemende bedrijven, deze zijn wel erkend maar zijn geen lid van Bouwend Nederland.

Informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met opleidingscoördinatoren Stefan Backx of Pascal Brok, via mobiel Stefan 06 26 10 76 21 of via mobiel Pascal 06 55 70 31 17. Of stuur een e-mail naar: backx@bouwschoolbreda.nl of brok@bouwschoolbreda.nl.

Leerling-bouwplaatsen

Impressie van een leerling-bouwplaats

Wordt een succesvol leerling-bouwplaats

Om een bouwplaats succesvol als leerling-bouwplaats uit te voeren, is het van belang om hiermee in drie verschillende fases aan de slag te gaan: voorbereidingsfase, de uitvoering en afronding van het project. BouwSchool Breda geeft er de voorkeur aan om zo vroegtijdig mogelijk in het traject betrokken te worden voor het vormgeven van een leerling- bouwplaats. De insteek is om een leerling-bouwplaats met zoveel mogelijk disciplines vorm te geven. U moet denken aan de volgende onderdelen: timmeren, metselen en tegelzetten, installateurs, ect.

Voordelen van het uitvoeren van een bouwproject als leerling-bouwplaats

Het uitvoeren van een bouwproject als leerling-bouwplaats heeft voordelen voor de leerling, de aannemer en de opdrachtgever. Het belang van de leerling is: samenwerken, extra aandacht, leren van andere leerlingen en het sneller doorlopen van de opleiding. Het belang van de aannemer is: meer planmatige aanpak van het opleiden, kwalitatief uitstekende manier de beroepspraktijkvorming organiseren, meer betrokkenheid van leermeesters, etc.

En het belang van de opdrachtgever is: bijdragen aan voldoende vakmensen, bijdragen aan werkgelegenheid voor jonge mensen, bevorderen van het “sociale gezicht”, etc. Daarbij heeft een leerling-bouwplaats een grote publiciteitswaarde. In samenwerking met de opdrachtgever en de aannemer kunnen we ons met een leerling-bouwplaats positief positioneren. Waarbij dit ook een goede manier is om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met opleidingscoördinatoren Stefan Backx of Pascal Brok, via mobiel Stefan 06 26 10 76 21 of via mobiel Pascal 06 55 70 31 17. Of stuur een e-mail naar: backx@bouwschoolbreda.nl of brok@bouwschoolbreda.nl.