(Herhaling) Bedrijfshulpverlening (BHV)

Doel van de opleiding of cursus
In de arbo-wet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Taken van de bedrijfshulpverlener zijn o.a. het bestrijden van beginnende brand, het begeleiden van een ontruiming en het verlenen van eerste hulp.  

BouwSchool Breda biedt u kwalitatief en praktijkgerichte opleidingen en/of cursussen rondom BHV en EHBO aan, waarbij alle basisprincipes over schadebeperkende en levensreddend handelen in geval van een bedrijfsongeval of noodsituatie worden behandeld. 

De vormen die BouwSchool Breda u kan bieden
- BHV Basis - Tweedaagse opleiding.
- BHV Herhaling - Eendaagse cursus.

Inhoud van de opleiding of cursus
Tijdens de opleiding worden de volgende zaken behandeld:
1. Belangrijke punten van Eerste Hulp.
2. Benadering slachtoffer:bewustzijn/ademhaling.
3. Noodgreepmethode toepassen (o.a. stabiele zijligging, Heimlich).
4. Noodvervoersgreep.
5. Verbandtrommel.
6. Reanimeren.
7. Opleiding AED.
8. Diverse verwondingen herkennen, technieken en middelen toepassen.
9. Bedrijfsnoodplan en ontruimen.
10. Kleine blusmiddelen en praktijk blussen.

Resultaat
Certificaat van deelname

Cursusduur opleiding
2 dagen

Cursusduur cursus
1 dag

Locatie van de cursus
BouwSchool Breda

Cursusprijs onder voorbehoud
Prijs op aanvraag

Aanmelden bij
BouwSchool Breda Training & Coaching B.V.
Biesdonkweg 31
4826 KS Breda
T: 076-5306060
E: training@bouwschoolbreda.nl