FAQ

BouwSchool Breda heeft de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Zo krijgt u direct antwoord op uw vraag.

Wat is het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding?

arrow_drop_down

BOL (beroepsopleidende leerweg) is een dagopleiding:
Je gaat 3 dagen per week naar een leerbedrijf of je voert je werkzaamheden uit op de werkplaats van BouwSchool Breda en je volgt 2 dagen per week theorie. Tijdens je BOL-opleiding ontvang je een stagevergoeding, indien je op stage bent bij een bedrijf.

BBL (beroepsbegeleidende leerweg) is leren en werken:
Je bent in dienst bij BouwSchool Breda. Je gaat 4 of 5 dagen in de week werken bij een leerbedrijf en 1 dag of 2 avonden in de week volg je theorie. Tijdens je BBL-opleiding ontvang je een salaris conform Bouw CAO.

Hoe lang duren de opleidingen gemiddeld?

arrow_drop_down

De meeste opleidingen van BouwSchool Breda duren 2 jaar.

Wat zijn de lestijden voor het volgen van praktijk op de werkplaats van BouwSchool Breda?

arrow_drop_down

Van 07:30 uur tot 16:30 uur.

Wat zijn de lestijden voor het volgen van theorie bij Curio?

arrow_drop_down

Dit is afhankelijk van het lesrooster.

Kan je elk moment van het jaar starten met de opleiding bij BouwSchool Breda?

arrow_drop_down

Ja.

Waaruit bestaat de sollicitatieprocedure?

arrow_drop_down

1. We houden een kennismakingsgesprek met jou en je ouders/verzorgers.
2. We houden een gesprek met de mentor/decaan van je vorige school.
3. Voor de opleiding Timmeren, Metselen en Tegelzetten volg je 4 aaneengesloten kennismakingsdagen. Voor de opleiding Driejarige vakopleiding timmeren volg je 8 kennismakingsdagen.
4. Je krijgt een prestatie- en motivatietest.
5. We houden een uitslaggesprek met jou en je ouders/verzorgers.

Krijg je bij aanname een proeftijd?

arrow_drop_down

Ja, van 1 maand.

Heb je recht op studiefinanciering?

arrow_drop_down

Indien je een BBL-opleiding volgt, heb je GEEN recht op studiefinanciering.
Indien je een BOL-opleiding volgt, heb je WEL recht op studiefinanciering. Dit geldt indien je 18 jaar of ouder bent.

Krijg ik (van mijn ouders) nog kinderbijslag?

arrow_drop_down

Bij een BOL opleiding heb je tot 18 jaar recht op kinderbijslag. Bij een BBL opleiding heb je GEEN recht op kinderbijslag.

Hoe zit het met de ziektekostenverzekering?

arrow_drop_down

Een ziektekostenverzekering is je EIGEN verantwoordelijkheid. Tot 18 jaar ben je gewoon meeverzekerd bij je ouders/ verzorgers, daarna zal je een verzekering moeten afsluiten. BouwSchool Breda heeft afspraken met CZ over een collectieve ziektekostenverzekering, hierbij kun je gebruik maken van een kortingsregeling.

Wat houdt de introductieperiode in?

arrow_drop_down

De introductieperiode is een vervolg op de intakeprocedure. Tijdens de introductieperiode werk je aan je praktische vaardigheden, voordat je bij een bedrijf geplaatst wordt. De lengte van de introductieperiode is persoonsafhankelijk.

Krijg je ook werkkleding en gereedschap?

arrow_drop_down

Ja, per opleiding krijg je een kledingpakket, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen uitgereikt.

Wat ga je bij BouwSchool Breda verdienen?

arrow_drop_down

Dat is afhankelijk van je leeftijd en opleidingsrichting (BBL of BOL). BouwSchool Breda hanteert hierbij de Bouw CAO.

Wanneer wordt mijn loon betaald?

arrow_drop_down

Indien de urenbrieven op tijd bij de administratie worden ingeleverd, wordt het loon uitbetaald, dit geldt ook voor de vakantie. Het loon bij BouwSchool Breda wordt per 4 weken uitbetaald. Uitwerking van het loon vindt plaats op de dinsdag voor 12:00 uur in de betaalweek. Uitbetaling volgt (afhankelijk van je bank) 1 tot 5 werkdagen hierna.

Ik begrijp mijn loonstrook niet.

arrow_drop_down

Neem contact op met de administratie van BouwSchool Breda voor meer informatie.

Hoe werkt het Tijd Spaar Fonds?

arrow_drop_down

Wanneer en hoeveel dagen heb ik vakantie?

arrow_drop_down

Je hebt recht op 20 roostervrije dagen waarvan er 10 in het Tijd Spaar Fonds worden gestort en 10 dagen vastgesteld worden door BouwSchool Breda of vrij opneembaar zijn. Daarnaast heb je nog 20 betaalde snipperdagen. Download het document Vakantierooster voor meer informatie.

Hoe moet ik mezelf ziekmelden?

arrow_drop_down

Ziekmelden voor 9:00 uur bij:
1. BouwSchool Breda.
2. De school, als het je schooldag is en je bent ziek.
3. Het bouwbedrijf waar je uitgeplaatst bent (denk ook aan de persoon met wie je meerijdt).

Wat moet je doen als ik een snipperdag wil opnemen?

arrow_drop_down

Dit doe je minimaal 2 weken van tevoren en ALTIJD in overleg. Wanneer je bent uitgeplaatst bij een bedrijf overleg je dit ook ALTIJD met je leermeester. Indien je in de werkplaats van BouwSchool Breda zit, overleg je dit ALTIJD met de instructeur. Let erop dat je bij vrije dagen ook je urenbrief invult en opstuurt naar de administratie. Indien het 3 dagen of meer betreft buiten de reguliere bouwvak vakantie en kerstvakantie, dien je dit schriftelijk aan te vragen bij de directie van BouwSchool Breda.

Hoeveel praktijktoetsen moet ik maken?

arrow_drop_down

Dat hangt af van welke opleiding je volgt. Dit kun je ook terugvinden in je praktijkhandboek.