Vervolg 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen'- Online cursus

Op 4 juni heeft de online cursus ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ plaatsgevonden. Zoals bekend zijn er de laatste tijd allerlei ontwikkelingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet heeft als doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de eindgebruiker te versterken. Dit houdt een verzwaring in van de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van aannemers. De noodzaak tot het verbeteren van de bouwkwaliteit vloeit voort uit o.a. steeds hogere kwaliteitseisen, toegenomen complexiteit van het bouwproces en versnippering van het bouwproces en daarmee een onheldere verdeling van de verantwoordelijkheden. Dus met andere woorden, de verborgen gebreken-regeling verdwijnt.

Deze cursus heeft laten zien dat het nu verstandig is om de bouwcontracten aan te passen, nu het overgangsrecht deels ontbreekt. De vergunningplicht voor de (technische) bouwactiviteit verdwijnt. In de plaats daarvan houdt een private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht. De kwaliteitsborger moet verklaren dat het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Zonder die verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. Dit met alle gevolgen van dien. Het is natuurlijk erg vervelend om achter te moeten zeggen: “Met kleine aanpassingen van onze bedrijfsvoering en contracten hadden we geen problemen met de externe kwaliteitsborger en bleven aansprakelijkstellingen uit.”

In 90 minuten hebben Mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Judith Vermeeren van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten uitleg gegeven welke voorbereidingen er nu al getroffen kunnen worden om uw concurrenten achter u te laten.

Van een aantal bedrijven hebben we vernomen dat deze cursus zeer goed is ontvangen. Zo gaven een aantal cursisten aan dat de cursus zeer informatief was en de inhoud helder. Ook gaven zij aan dat het uitzetten van de hoofdlijnen en verantwoordelijkheden duidelijk waren.

In het najaar of begin 2021 zal er nog een extra vervolg komen op deze cursus met een meer praktische invulling van deze wetwijziging. Zodat bedrijven zich nog beter kunnen voorbereiden om de interne processen binnen de organisatie beter te kunnen inrichten. De wetwijziging gaat namelijk in op 1 januari 2022 samen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

U kunt (uw interesse nu al kenbaar maken?) zich nu al aanmelden voor deze cursus!
Mocht u vragen hebben over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met Koen van Leijsen, adviseur bij BouwSchool Breda Training & Coaching via leijsen@bouwschoolbreda.nl of 06 82 29 63 46.