BouwSchool Breda boekt mooie resultaten

Weliswaar blijven het uitzonderlijke tijden, maar nieuwe vakmensen in de bouw hebben we hard nodig. Het aantal aanmeldingen voor het volgen van een opleiding bij BouwSchool Breda in samenwerking met Curio/ Da Vinci College, staat nu al 120 sollicitanten. Een uitzonderlijk getal, aangezien we nog steeds in een onwerkelijke situatie begeven. Maar we merken dat de toekomst ligt bij de bouw. En zoals we al hadden geprognotiseerd trekt de bouwsector enorm aan, geeft directeur Erik Colijn van BouwSchool Breda aan.

“Ook voor BouwSchool Breda blijft deze situatie rondom de corona-maatregelen onwerkelijk. En wij blijven ontzettend trots op de geweldige inzet van onze leerlingen in deze onzekere tijden. Elke dag zetten de leerlingen en de bouwbedrijven hun steentje bij en werken zij keihard om de bouwsector draaiende te houden. Want échte vakmensen blijven onmisbaar. Maar het goede nieuws is ook, dat het aantal aanmeldingen enorm is gestegen. Een uniek moment, want maar liefst 120 toekomstige leerlingen hebben gekozen voor een opleiding bij BouwSchool Breda in samenwerking met Curio/ Da Vinci College. ”, zegt Erik Colijn.

“Uiteraard had BouwSchool Breda wel een groei verwacht, maar dit aantal overstijgt alles. In deze periode heeft het team van BouwSchool Breda met partners volop haar aandacht gevestigd om instroom van nieuwe leerlingen te bevorderen, zodat we kunnen blijven voldoen aan de behoeftevraag vanuit de branche naar bouwtechnische mensen. Het samen werken met scholen om jongeren te enthousiasmeren voor bouw en techniek is ook een van de pijlers van BouwSchool Breda. En we doen dit uiteraard samen met de regionale bouwbedrijven. Samen blijven we investeren in vakmensen en hun verdere ontwikkeling na het behalen van een vakdiploma”.