We gaan samen verder bouwen aan de toekomst!

BREAKING NEWS: 'We gaan samen verder bouwen aan de toekomst'.
De huidige partners (Curio, Inframensen Zuid en SVO Schildersvakopleiding Tilburg-Breda) van het Bouw en Techniek Centrum Breda zijn trots met de uitbreiding van de nieuwe opleidingen Installatie- en Elektrotechniek. IW Brabant-Zeeland zal als partner worden toegevoegd aan dit prachtige centrum voor de bouw- en technieksector. Lees hier het artikel waarbij wij gezamenlijk het startschot geven om verder te bouwen aan de unieke opleidingslocatie voor de gebouwde omgeving. Op dinsdag 30 november 2021 is door Rob Neutelings (voorzitter Raad van Bestuur Curio), Ton Gerritsen (directeur/ bestuurder IW Brabant Zeeland) en Jan Voesenek (voorzitter Stichting BouwSchool Breda) een intentieverklaring getekend om de samenwerking op het Bouw en Techniek Centrum Breda te continueren tot 2046. Uit deze lange termijn visie spreekt enorm veel vertrouwen in de huidige en nieuwe samenwerking. Ook namens de wethouder Arjen van Drunen is deze ondertekening van grote waarde voor zowel het onderwijs, de bouw- en technieksector als voor de regio.